Welkom op de Planet Airsoft webshop
Log In

Inloggen

Paswoord vergeten?

Subtotaal winkelwagentje: €0.00

Algemene Voorwaarden

 • Toepassings gebied

  De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid of gast en het bedrijf Planetairsoft.be. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

 • Aanvaarding

  Het gebruik van de website www.Planetairsoft.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Planet airsoft, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 • Contact en Bedrijfsgegevens

  Planetairsoft.be is een V.O.F., opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, Rubensstraat 96 B4 Turnhout. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Turnhout, onder het ondernemingsnummer en intracommunautair BTW nummer BE0899.707.761 Telefoon 0494/32.36.23. E-mail: info@planetairsoft.be

 • Definities

  Diensten: alle diensten die door het bedrijf Planetairsoft.be op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Planetairsoft.be. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Planet airsoft door de aankoop van een product of dienst via de website Planetairsoft.be. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Planet airsoft. Leverancier: elke onderneming die Planetairsoft.be gemandateerd heeft om haar producten via de website Planetairsoft.be te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

 • Inschrijving

  Ieder persoon kan Lid worden van Planet airsoft door zich in te schrijven op de website Planetairsoft.be. Planetairsoft.be biedt haar Leden de mogelijkheid om vrienden en familie uit te nodigen om lid te worden. Het lidmaatschap is gratis. Weliswaar, om het exclusieve karakter van de Diensten van Planet airsoft te bewaren, moet het uitnodigen beperkt blijven tot de vrienden en familie kring. Massaal uitnodigen van personen buiten de vrienden en familie kring, op welke manier dan ook, is verboden.

 • Bestellen

  De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.planetairsoft.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Planetairsoft.be, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij Planetairsoft.be. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving. Deze informatie wordt nogmaals herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de Klant, overeenkomstig Artikel 9 van onderliggende Algemene Voorwaarden.

  Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “PLAATS BESTELLING”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 • Prijzen en betalingsmethoden

  De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transport of administratieve kosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Planetairsoft.be wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de adviesprijs die als vergelijkingsbasis vermeld wordt naast de verkoopprijs van Planetairsoft.be. Deze adviesprijs wordt door de Leverancier aan Planetairsoft.be meegedeeld als zijnde de winkelprijs die geldt in de kleinhandel op het ogenblik van de verkoop. Planetairsoft.be houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van Planetairsoft.be tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Planetairsoft.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, PayPal, en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Planetairsoft.be. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van de online betaling werkt Planetairsoft.be samen met SISOW. Planetairsoft.be heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Planetairsoft.be. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf SISOW.

 • Beschikbaarheid

  De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website www.Planetairsoft.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Planetairsoft.be engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Planetairsoft.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Planetairsoft.be onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uitreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

 • Levering

  De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland of Luxemburg, met uitzondering van postbussen. Planetairsoft.be houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email, waarin de Klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Planetairsoft.be. Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Planetairsoft.be waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Planetairsoft.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Planetairsoft.be engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Planetairsoft.be op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Planetairsoft.be binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Contact" op de website van Planetairsoft.be, en de instructies op het scherm te volgen. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Planetairsoft.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Planetairsoft.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Planetairsoft.be, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. In het geval dat de geleverde produkten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Planetairsoft.be vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Planetairsoft.be houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het produduct beschadigd is of gedragen is. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Planetairsoft.be volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

 • Non conformiteit

  Alle producten en diensten die op de website Planetairsoft.be te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Planetairsoft.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Planetairsoft.be zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Planetairsoft.be vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

 • Verzakingsrecht, retours en terugbetalingen

  Conform de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van de Belgische wetgeving, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Planetairsoft.be op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via de website Planetairsoft.be. Daarvoor moet hij naar de rubriek "Mijn Account" gaan op de website, en dan in de sectie "Mijn Bestellingen" de retour formulier invullen. Conform de wet van 6 april 2010, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Planetairsoft.be op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Planetairsoft.be niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Planetairsoft.be, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakensrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Planetairsoft.be zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

 • Garantie

  Planet Airsoft garandeert dat de producten en diensten die ze te koop aanbieden via Planetairsoft.be perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. De wettelijke garantie (enkel voor consumenten) is van toepassing. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. . Een Klant heeft niet het recht om een ruimere waarborg te eisen dan deze die vermeld staat in de algemene voorwaarden op de website. Indien men van de garantie wil genieten dient men de aankoop bon voor te leggen. Planet Airsoft kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met Planet Airsoft. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Planet Airsoft). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing op artikelen met een korte levensduur, slijtageartikelen of wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 7 dagen na ontvangst van het product. Als deze 7 dagen voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden en vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Defecten die na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, zich voordoen, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Leden terecht op de website www.planetairsoft.be door te klikken op de rubriek "Contact".

 • Intellectuele eigendomsrechten

  De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoop cataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Planet Airsoft zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Planet Airsoft, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Planet Airsoft een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Planet Airsoft. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Planet Airsoft

 • Verantwoordelijkheid

  Planet Airsoft kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Planet Airsoft treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Planet Airsoft een link heeft op haar website. Planet Airsoft kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Planet Airsoft. Planetairsoft.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Planet Airsoft, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. Planet Airsoft kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Planet Airsoft aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Planet Airsoft beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

 • Geschillen en toepasselijke wetgeving

  Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 • Wijzigingen van de algemene voorwaarden

  Planet Airsoft kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. De Leden zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de nieuwsbrief, e-mail, of op een andere manier. De Leden engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Planet Airsoft gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Planet Airsoft behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Planet Airsoft elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Planet Airsoft hun account te deactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek "Mijn Account" op de website van Planet Airsoft. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 • Lidmaatschap beëindigen

  Het lidmaatschap kan te allen tijde worden door het sluiten van de account of via een e-mail aan: Info@planetairsoft.be. Tevens kunnen berichtgevingsvoorkeuren ten allen tijde worden aangepast via de site in de rubriek “Mijn Account”, “Persoonlijke gegevens”.

 • Privacybeleid

  U vindt hier meer informatie over ons privacybeleid: http://www.planetairsoft.be/privacy/